Liberalerna Östhammar vill ha en utomstående Coronakommission i vår kommun

Irmeli Bellander och Julia Carlström har lämnat in en L-motion till Östhammars kommunfullmäktige:

Yrkande: ”Liberalerna yrkar att en utomstående Coronakommission tillsätts så snart som möjligt i Östhammars kommun i avsikt att utreda erfarenheter, både positiva och negativa, av kommunens agerande under virusets härjningar.”

Länk: Här kan du läsa hela L-motionen

You may also like...