”Men även i Öregrund” …

Inte ”Och”, utan ”Men”. Finns någon betydelseskillnad här?
”Jag köpte ägg och potatis.”
”Jag köpte ägg men potatis.”

Jag läser kallelsen för kommunfullmäktige 10/11-20, Förvaltningsplan sidan 11:

”Nyproduktionen av bostäder, inklusive ombyggnationer, har uppgått till i genomsnitt 53 per år eller totalt 1 016 för åren 2000-2018, varav 644 i småhus och 340 i flerbostadshus samt 32 genom ombyggnation av befintliga fastigheter. Större bostadsprojekt, såväl småhus som bostadsrätter och hyresrätter, har genomförts framför allt i Östhammar, Österbybruk och Alunda, men även i Öregrund. Gimo har släpat efter i detta avseende, men intresset ökat på senare år efter färdigställandet av nya 288:an. Kommunen, Östhammarshem och Credentia har varit pådrivande i bostadsproduktionen, men även Peab och ett antal mindre byggherrar har genomfört investeringar i kommunen.”

You may also like...