OF har sammanfattat statens förslag (SOU) på differentierat strandskydd

Strandskydd är känsliga ’grejer’ särskilt i vårt exploaterade kustområde!
En utredning har lämnat sitt betänkande med nya förslag på strandskydd. Vilka strandskydd behöver förstärkas och vilka ska bort?
Ostkustens Framtid har sammanfattat vad förslagen handlar om:
ostkustensframtid.se

You may also like...