OF om Östhammars kommuns agerande i slutförvarsfrågan

Ostkustens Framtid (OF) om hur Östhammars kommun och media agerar i slutförvarsfrågan:

Vilket beslut handlar det om, kanske du undrar? På kommunfullmäktige den 22 september handlade en punkt om huruvida det behövs ett extra möte, den 13 oktober 2020, för att debattera och ta beslut i en enda fråga:

Hur ställer sig Östhammars kommun till SKB:s planer för ett slutförvar av använt kärnbränsle i Östhammars kommun?
– – –
OSTKUSTENS FRAMTIDS FRÅGOR I DEN HÄR FRÅGAN
OF har inga mandat i Östhammars kommunfullmäktige (än). Men om vi hade haft mandat hade även vi gått upp i talarstolen och ställt frågan: ”Varför så bråttom?” Om inte heller vi fått svar på den viktiga frågan hade vi gått upp igen och ställt följande frågor:

1) Menar ni folkvalda ledamöter i Östhammars kommunfullmäktige att ni inte behöver veta något mer om säkerheten kring slutförvaret? LOT-försöket som precis tagits upp kan ge många svar. MKG beskriver den rapport som SKB skrivit som ”vetenskapligt undermålig”. SSM har nu på sitt bord att kvalitetsgranska försöket med hjälp av externa experter. Resultatet av detta är att vänta vid årsskiftet.
2) Har var och en av er funderat på varför kommunalråden nu vill ha ett snabbt beslut?
3) Hur mycket pengar får Östhammars kommun av SKB när kommunen sagt ja till slutförvaret?
4) Hur ska pengarna från SKB användas i Östhammars kommun och vilka partier förvaltar den plånboken?
5) Har sammanslagningen av kommunens alla förvaltningar till en enda stor förvaltning något att göra med hur SKB vill att kommunen sköts?
6) Har SKB något att göra med tillsättningen av chef för den nya stora förvaltningen? Nuvarande chef för Tillväxtkontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen har ju lön delvis från SKB.
7) Hur kan det vara rimligt att ha ett extrainsatt möte mitt i en pågående pandemi för att besvara en fråga som inte ställts? Det ironiska i det hela var att under mötet den 22 september så satt två ledamöter i lokalen med (då odiagnostiserad) Covid-19.

Att grunden till att det är så bråttom är något helt annat som ännu inte uttalats är rätt självklar. Frågan vad detta ”något annat” är. Frågan är om vi någonsin får reda på vad det är, för det lär inte gå att hitta informationen i någon handling.”

Läs hela inlägget på OF:s webb:
http://ostkustensframtid.se

You may also like...