OF: ”Vilka förhållningssätt har en professionell kommun?”

Ostkustens Framtid (OF) på Facebook 27/2-20:

”I Ostkustens Framtid har vi styrelsemöte en gång i månaden. Vi har även medlemsmöten på olika teman och nu har vi även diskussionsmöten om OF:s nya partiprogram för valet 2022.

Igår testade vi whiteboard på rulle. Smidigt! Bara att klippa av så mycket plast som behövs och sätta upp på en plan yta.

På bild: Åsa Lindstrand har skrivit rubriken för diskussionsmötet: EN PROFESSIONELL KOMMUN.

Whiteboard fylldes snabbt med mötets definitioner om en professionell kommuns förhållningssätt. Vi fotade den första ’boarden’, suddade och fyllde på med nytt.

Medborgare, även vi, vet ofta vad som INTE utmärker en professionell kommun. Vi i OF vet hur vi vill ha det och vad som utmärker en öppen, pålitlig och professionell kommun. Allt om det kommer i vårt nya partiprogram.”

You may also like...