Om byggandet av bostäder i Östhammars kommun

Jag har plöjt igenom SKL:s sammanställning planläggning och tidsåtgång, om detaljplaner och bostadsbyggande. Alla län, regioner och kommuner finns med i Excel-filen, som du hittar här hos SKL: 160 000 bostäder i färdiga detaljplaner

Så här ser det ut för Östhammars kommun, som hör till kategorin Lågpendlingskommun nära större stad:
Folkmängd sista december 2017 var 21 927 personer.
Bostadsmarknadsläge: Obalans med underskott på bostäder.
GÄLLER ÅREN 2016-2017
Antal antagna detaljplaner var 6.
Sammanlagd planberedskap för bostäder var 10,95 per 1000 invånare.
Antal bostäder som planlagts var 1,82 per 1000 invånare.
Antal bostäder som beviljats bygglov var 10,58 per 1000 invånare.
Mediantid från planuppdrag till antagande i antal månader: Ej svar.
Mediantid från samrådsstart  till antagande i antal månader: Ej svar.
Andel överklagade detaljplaner var 0,17.

Och nu går det inte att bygga någonstans i kommunen, med de här VA-problemen, som dessutom har varit kända sedan 1970-talet.

Om Hargshamn skriver Östhammarshem: ”I dag bor drygt 300 personer i Hargshamn. Här finns en väl fungerande campingplats och en mycket barnvänlig badplats.” Jag förstår att Östhammars kommuns bostadsbolag inte menar att boende i Hargshamn bor i tält, men jag tycker formuleringen är kul och passar bra ihop med den kommunala ambitionsnivån. Östhammars kommun – på väg mot världens bästa lokalsamhälle. Not so much!

You may also like...