Östhammars kommun får 1 936 265 kronor från statliga Skolmiljarden

Skolverket:
Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni.


Tabellen visar att Östhammars kommun får 1 936 265 kronor.
Länk: Här finns info och tabell

You may also like...