Östhammars kommun har Sveriges sämsta socialtjänst

Östhammars kommun rankas sämst i Sverige i SCB:s senaste Medborgarundersökning 2022: ”Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen” – det är alltså vår kommun sämst på i hela Sverige.

Kolada
Klicka på Jämföraren
Skriv Östhammar i sökrutan Välj kommun/region
Välj på menyraden Om kommunen/Medborgarundersökning
Scrolla ner till rubriken Skola och Omsorg
Se resultat för Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%).

You may also like...