Östhammars kommuns sätt att ”skickliggöra” engagerade medborgare

Det här inlägget från februari förra året är värt att lyfta igen efter att detta tillkommit:
De kallar sig ”Östhammars kommun” – Vi kallar oss engagerade Öregrundsbor

INLÄGG 25 FEBRUARI 2021
Jag läser ksau:s protokoll från 23 februari 2021. Läser bl.a. detta om ändring i reglementet för utvecklingsgrupperna i Östhammars kommun. Citerar ett avsnitt från protokollet:

I de möten som genomförts [med utvecklingsgrupperna] har följande förstärkts:
– Vare sig utvecklingsgrupperna eller kommunen tycker att man får ut det man önskar av samarbetet.
–  Det är viktigt att vi stärker varandra i samarbetet, talar väl om varandra och har en god ton i vårt gemensamma arbete, att vi skickliggör varandra.
– Flera grupper föreslår att vi ändrar från rapporterande uppföljningsmöten till arbetsmöten där vi planerar och löser gemensamma utmaningar.
– Att ersättningen till grupperna höjs till 17 500/år och att de sökbara utvecklingsmedlen avvecklas. (Slut citat)

När jag läste avsnittet jag citerat ovan, kom jag att tänka på en av kommuncheferna som gjorde allt annat än att skickliggöra valberedningen för Öregrunds Utvecklingsråd. Det har jag redan skrivit ett inlägg om, och det hittar du här:
”Knäppgökarna i Öregrund” på agendan i Östhammars kommunhus

Ska engagerade och pålästa medborgarna utan anledning tala väl om Östhammars kommun? Verkar vara en enkelriktad ”förstärkning”, om man frågar mig. För övrigt anser jag att man skickliggör sig själv genom att lära sig av de som har kunskap. Vill man bli skicklig på Öregrund – lär av de som kan Öregrund, alltså Öregrundsborna.

You may also like...