Östhammars kommuns syn på ”miljöoptimering” – bort med sopkorgar

Bilden i inlägget är från 24 mars när sopkorgarna i Societetsparken var fulla med hundskitpåsar, eftersom kommunen plockat ner hundlatriner.

Medborgaren 24 mars på kommunens Facebook: ”Dags att tömma soptunnorna i Societetsparken i Öregrund.”
Kommunens svar: ”Jag har skickat detta vidare till tekniska förvaltningen att det behövs tömning av soptunnorna! Ha en fortsatt bra dag!”
Medborgarens fråga: ” Vad är poängen med att ta bort papperskorgarna i stället för att bara tömma dem!?”
Inget svar från kommunen.
Länk: Diskussionstråden på kommunens Facebook

Vilket syfte har Östhammars kommun med den här strategin?
22 januari 2020: Kommunen håller på att miljöoptimera verksamheten och som ett led i det arbetet kommer vi att reducera antalet hundlatriner samt att placeringen av de kvarvarande kan ändras.
Detta sker för att minska användandet av plast samt att vi ska kunna effektivisera tömningsintervallen på latrinerna.
Länk: Östhammars kommun/Hundlatriner

Konsekvenser?
Inte bara hundlatriner har reducerats. Även vanliga soptunnor har tagits bort. Inte en enda soptunna på Fyrskeppsudden och inte en enda i Societetsparken. Konsekvenser av det? Sopor som blåser ner i vattnet. När inga soptunnor finns lämnar folket kvar sina sopor: papper, plast, kartonger, kaffemuggar, burkar, flaskor … Är det här miljöoptimerad verksamhet? På vilket sätt minskar hundägarnas användning av plastpåsar nu? Eller är kommunens tanke att hundägare inte ska plocka upp efter sina hundar? Blir haven renare nu när soporna blåser ner i vattnet?

You may also like...