Östhammars kommunstyres attityd till Öregrund är densamma – då som nu

”Vid sammanslagningen på nyåret mellan Öregrund och Östhammar inträdde en ny epok i Öregrunds historia. En ny tid av förnedring och vanhävd beträffande skötseln av Badhusudden och Badhusparken, eftersom de nya makthavarna (Östhammar) ej hade sinne och förstod värdet av havsutsikt eller solnedgång i havet och ej heller begrep att ovanstående plats är den vackraste i denna kommun dit folk söker sig sommartid för att se solen gå ned i horisonten och vattnet en lugn kväll – ett oändligt guldskimmer.

Kommunens första åtgärd efter sammanslagningen förutom att välta omkull råstenen vid stadsgränsen, var att låta ”stadsträdgårdsmästaren Fröman” från Östhammar vräka ut vägsalt på sandgångarna i parken, vilket medförde att så gott som all växtlighet inklusive träd som planterats på 1880-talet och uthärdat många stormar nu dog bort. De som överlevde, men förde en tynande tillvaro sågades ned. Några nya buskar planterades (för skams skull).”
(I pärmen efter Studiecirkel Rådhusgatans historia)


Hur ser det ut idag i Öregrund? Vad gör kommunen i Öregrund? Det här:
Försöker ta livet av kastanjeträden vid biblioteket.
Har förstört allmogerabatten vid biblioteket.
Har tagit bort planteringsrundlarna i knäcksten vid biblioteket.
Har vanvårdat rosenrabatten vid entrén till Societetsparken – inte mycket kvar av den nu.
Respekterar inte de sponsrade Öregrundsbänkarnas platser. De återfinns på fel platser.
Riktar inte upp sneda stolpar och/eller skyltar som visar åt fel håll (ex. Lubbe-platsen).
Planterar ampelväxter på marken vid Lubbe-platsen.
Respekterar inte projektgrupperna med engagerade medborgare för Klockarhöjden och Västerhamn – men vill gärna ha ”engagerade medborgare”.
Förlöjligat Societetsparken med ful juldekor inte bara en gång, utan två.

Det var det jag kom på, just nu. Det finns så mycket mer som ballat ur totalt i Öregrund. Kommunen tycker det är viktigare att sommarkrogarnas tomma terrasser får ta plats även på vintern, än att Öregrundsborna får plats med en levande gran på torget. Nu får vi en flaggstång med ”tarmar” och lampor på – bredvid en stängd kiosk med vinterförvarade möbler på terrassen.

Nuvarande kommunstyre, som arvoderas via skattemedel av även Öregrundsbor, skulle bli väldigt upprörda om ingen i Öregrund märkte deras ansträngningar att vanvårda Öregrund.
Makten finns inte i Öregrund. Den finns i Östhammar. Fortfarande.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *