Östhammars kommunwebb: ”Många fritidshusägare vill flytta till kommunen”

På Östhammars kommunwebb:
I våras genomförde vi en enkätundersökning bland våra fritidshusägare i syfte att undersöka om man har tankar på att bo i Östhammars kommun på heltid. Genom svaren som nästan 1600 fritidshusägare gav fick vi nyttig information om vilka frågor som är viktiga för de som kan tänka sig att flytta hit. Glädjande nog är det drygt 900 hushåll som besvarat enkäten som går i tankar om att göra smultronstället till sin och familjens permanenta boplats.

LÄS HELA ARTIKELN PÅ KOMMUNWEBBEN:
Många fritidshusägare vill flytta till kommunen

Var i kommunen har de som besvarat enkäten sina fritidshus? Det skulle vara intressant att veta.

Tidigare blogginlägg:
Endast 55 % av bostäderna i Öregrund har permanentboende

Diagram från år 2018

You may also like...