Ostkustens Framtid: Företagare är som ’vanligt folk’

OF kör en politisk adventskalender på sin Facebook-sida, och dagens ’lucka’ handlar om företagsklimat. Citat:

Hur företagsklimatet utvecklas i en kommun kan ha med politiska beslut att göra. Företagare är som “vanligt folk” som behöver bra och stabil barnomsorg och skolor, pålitlig infrastruktur (transporter, vägnät, bredband etc.), god samhällsservice o.s.v. Dessutom behöver företagare snabb och professionell guidning från kommunen när de frågar efter just det. Somliga företag är kommunerna i Sverige skyldiga att utöva tillsyn hos, som t.ex. branscher som hanterar livsmedel.

Rättviks kommun lade om kursen då Rättvik hamnade långt ner i Svenskt Näringslivs årliga ranking Företagsklimat. Rättviksmodellen innebär bl.a. att kommunal tillsyn faktureras i efterhand, alltså efter att kommunen utfört sitt arbete/tillsyn. I Östhammars kommun faktureras tillsyn även när den inte utförts. En medborgarmotion om att införa Rättviksmodellen i Östhammars kommun avslogs under år 2020.

Hur har det gått för kommunerna Rättvik och Östhammar i rankingen Företagsklimat?
Vi väljer två år:

År 2009:
Rättviks kommun på plats 240.
Östhammars kommun på plats 243.

År 2020:
Rättviks kommun på plats 43.
Östhammars kommun på plats 270.

Partiets webb: ostkustensframtid.se

You may also like...