Överklagan om Tallparksgården till Förvaltningsrätten

Var i processen är ”vi” om Tallparksgården? Skrev DU på namninsamlingen som PRO hade ute i butikerna?

Innan valet skulle Tallparksgården byggas ut, lovade S. Beslutet om att bygga ut togs av Socialnämnden. Kommunstyrelsen rev upp beslutet efter valet. Det är kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ, inte kommunstyrelsen.
Jan Stanje och jag överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i februari 2019 med motiveringen att beslutet togs på fel politisk nivå. Kommunen fick sedan yttra sig om överklagan, och Stanje och jag fick yttra oss om kommunens yttrande. Bollen ligger hos Förvaltningsrätten, som ännu inte tagit något beslut. Förvaltningsrätten ändrar inga beslut, de upphäver beslut – eller avslår överklagan.

Tidigare blogginlägg: Namninsamling om Tallparksgården överlämnad till KSO

You may also like...