Påverka det nya trafikförsörjnings-programmet

Viktigt! Viktigt! Viktigt!

Remiss- och samrådstid för det nya trafikförsörjningsprogrammet i vårt län är från december 2019 till 29 februari 2020.
För fastboende i Östhammars kommuns skärgård är det besvärligt – minst sagt! Vi behöver anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården. Det funkar ju i andra regioner och kommuner – det fungerar självklart även i vår kommun, om politisk vilja finns.
I Östgötatrafiken finns politisk vilja! Läs här: Om skärgårdstrafik Östgötatrafik

Det här mötet 6 september 2019 var jag på. Var du också där?
Inbjudan till möte om anropsstyrd kollektivtrafik i Gräsö skärgård

Påverka det nya trafikförsörjningsprogrammet!
Här finns programmet, protokoll och bilagor
Ja, det är mycket att läsa! Så är livet för engagerade medborgare. Kör hårt!
Jag har inte hittat något om båttrafik i vårt läns trafikförsörjningsprogram – bara buss och tåg.

You may also like...