Regeringen: ”Förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan utreds”

Kopierar text från regeringens webb:

”Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan. Utredningen ska omfatta samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Utredaren ska föreslå hur staten kan ta över ansvaret för de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän samt ge förslag på hur en myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut.”

Läs absolut mer på regeringens webbplats:
Förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan utreds

You may also like...