Samantha Widerholm, hemtjänst-personal i Östhammars kommun, sänder live med kollega – del 3

I den här sändningen diskuterar Samantha och Johanna (Hemtjänsten Öregrund) Östhammars kommuns värdegrund samt resonerar kring hur kommunen rekryterar chefer.
Östhammars kommun har valt dessa fyra ledord som värdegrund:
engagemang – öppenhet – ansvar – tillsammans

You may also like...