Stor omorganisation i Östhammars kommunhus

Östhammars kommunhus har i dagsläget fem förvaltningar:
Barn- och utbildningsförvaltning (BUN)
Kultur- och fritidsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
Socialförvaltning
Teknisk förvaltning
(samt Kommunledningsförvaltning)

Dessa fem ska omorganiseras till en (1) förvaltning med tre sektorer:
Bildning
Omsorg
Samhälle

Kommunfullmäktige i juni 2019 gav förvaltningen i uppdrag att genomföra en organisationsförändring. Syftet med förändringen var att skapa en organisation som underlättar effektivisering och kvalitetsutveckling samt bidrar till en mer flexibel och likvärdig organisation, oavsett inom vilket nämndsområde organisationen verkar inom.

Läs mer om omorganisationen, sidan 14, punkt 12, ksau 11 februari

You may also like...