Sverige bäst i EU på förnybar energi

Till förnybar källa räknas ej kärnkraft, om bilden nedan stämmer. Bilden kommer från Eurostat, som publicerade statistiken 29 december 2020:
Eurostat | Facebook

”energy use for heating and cooling in the EU in 2019”

Eurostat är EU:s statistikkontor och publicerar högkvalitativa europeiska statistikuppgifter och indikatorer, så att man kan jämföra olika länder och regioner.

Island och Norge – till höger – är inte medlemmar i EU.

You may also like...