Synpunkter på Östhammars kommuns Särskilda boenden (SÄBO)

I ärendelistan/kallelsen för socialnämnden  6 april, sidan 102:
kallelse-och-foredragningslista-socialnamnd-6-april-2022.pdf

Kopierad text från dokumentet.

EDSVÄGEN 16 – ÖSTHAMMAR (6 negativa synpunkter 2021)
Edsvägen 16 är det boendet som fått flest negativa synpunkter. Synpunkterna rör boendets bemanning – att man upplever boendet som underbemannat, att personalen inte hinner med sina arbetsuppgifter, samt bristande språkförståelse hos delar av personalen. Personalen har lämnat synpunkt på brister i städningen av deras omklädningsrum.

OLANDSGÅRDEN – ALUNDA (2 negativa synpunkter 2021)
Olandsgården har fått in en negativ synpunkt som handlar om upplevelse om brister i hur vården utförs, och en synpunkt har diarieförts felaktigt under produktion och har flyttats till myndighet.

LÄRKBACKEN – GIMO (3 negativa synpunkter 2021)
Lärkbackens synpunkter rör brister i information gällande flytt av brukare, samt missnöje med städ av lägenhet när hen skulle flytta in.

PARKVÄGEN – ÖSTERBYBRUK (1 negativ synpunkt 2021)
Parkvägen har fått en synpunkt som handlar om missnöje att brukare behövde flytta när delar av parkvägen gjordes om till demensboende.

TALLPARKSGÅRDEN – ÖREGRUND (Inga negativa synpunkter 2021)
Tallparksgården har inte fått in någon negativ synpunkt för 2021.
……………………………………………………………….

Synpunktshantering Sektor Omsorg:
Olika alternativ för att lämna synpunkter på vård eller socialtjänst – Östhammars kommun (osthammar.se)
Det går även bra att ge beröm till Hemtjänsten i synpunktshanteringen!

Politisk styrning – Socialnämndens ledamöter:
Socialnämnd – Östhammars kommuns förtroendevalda

Chef för Sektor Omsorg:
Sektor omsorg – Östhammars kommun (osthammar.se)

You may also like...