Vad är sant och falskt om tvångsanslutning till kommunens VA-nät? Och: Onödigt att ha välskötta offentliga miljöer året om?

Börja med att titta på den här sändningen, som på slutet handlar om ”största satsning någonsin” – alltså nytt VA-system öster om 76:an (kustområdet).
I sändningen talas om LAV, som betyder Lagen om allmänna vattentjänster, som du kan läsa om här:
Lagen om allmänna vattentjänster – PBL kunskapsbanken – Boverket

Sändningen börjar med kommunens skötsel av offentliga miljöer.
Ulf Andersson uttrycker att det är för turister och besökare som kommunen ska se attraktiv och välskött ut. I det huvudet är det bara sommar, turister och besökare som räknas – vi som bor i kommunen året om och finansierar bl.a. Anderssons lön är inte viktiga. Andersson har aldrig sett städsegröna planteringar i parker, välskötta höstrabatter eller att en badstrand kan vara vacker även på vintern. Det verkar inte vara någon nytta med att medborgare som är folkbokförda i kommunen uppskattar de offentliga miljöerna alla årstider.

Efter avsnittet om offentliga miljöer kommer VA-frågan.


Gå nu tillbaka till kommunfullmäktiges sammanträde 14 juni 2022, klicka på punkt 12 i ärendelistan och ta del av vad Sabina Stål (KD) säger om tvångsanslutning och den fortsatta debatten om just det:
Kommunfullmäktige 14 juni – Quickchannel

Sabina Stål (KD) hänvisar till Stugupproret:
Stugupproret – Nätverket VA i Tiden , Fastighetsägares forum för rätten till sitt enskilda avlopp (va-i-tiden.se)

Här är lagrådsremissen Vägar till hållbara vattentjänster:
Vägar till hållbara vattentjänster (regeringen.se)

Riksdagsbeslut 22 juni 2022:
Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att fastighetsägare med enskilt avlopp som uppfyller gällande krav inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp.
Vägar till hållbara vattentjänster Civilutskottets Betänkande 2021/22:CU29 – Riksdagen

You may also like...