Vad innebär ”smärre förändringar” i Öregrunds hamnområde?

Blev du upprörd av inlägget om bygglov över vattenspegel mellan sjöbodarna och befintlig brygga vid Öregrunds hamn? Det är borta nu. Jag får ta på mig dina extra hjärtslag. Ber om ursäkt för att jag hänvisade bygglovet till fel plats. Det var Fyrskeppsudden det bygglovet handlade om, inte området med sjöbodar – just denna gång. Jag litade på en kommentar av en Öregrundsbo – det skulle jag inte ha gjort.

Men … Det finns ingen formell bygglovsansökan för arbetet med sjöboden (Öregrund 4:1) som har byggnadsställningar runt sig. Det är sant. Sant är även att Östhammars kommun, som alltså inte fått in någon bygglovsansökan, menar att arbetet skulle kunna handla om ”renoveringar” – då krävs inget bygglov (enligt kommunen). Men det finns nu ett tillsynsärende för objektet, är den information jag fått från kommunen idag.

Vad säger Uppsala länsstyrelse om riksintresset Öregrund?
Nedan har jag samlat svar från Uppsala länsstyrelse om specifikt sjöbodarna vid Öregrunds hamn:

I fallet med sjöbodarna är de märkta i en kommunal detaljplan för området med bestämmelser ”q” och ”k”. Detta innebär i korthet att de äldre bodarna inte får rivas och deras yttre bör bevaras.
Vad gäller användning av byggnaderna, det finns ingen begränsning med att använda dem för t ex en mindre handelsverksamhet. Generellt bevaras byggnaderna bättre om de används än om de står tomma. Men användningen får bli anpassad och inte förstöra byggnaden och miljön.

Detaljplanen för Öregrunds hamn har antagits av kommunen 2018, och det står i planen att det siktar till bevarande men också medger smärre förändringar.

Hela Öregrund är av riksintresse för kulturmiljövården (C 17, Öregrunds stad) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Att ett område är av riksintresse betyder att området innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Åtgärder inom riksintresseområdet (såsom t.ex. byggnadsåtgärder) får inte innebära påtaglig skada på riksintresset.

Länsstyrelsen har ingen generell tillsyn över kommunernas bygglovsprövningar inom riksintresseområden, utan frågan om en åtgärds tillåtlighet enligt bl.a. bestämmelsen i miljöbalken kan prövas av länsstyrelsen efter ett överklagande.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *