Välkommen till Östhammars Pajaskommun

Östhammars kommun: ”I vår kommun finns mycket landsbygd och den ska vi värna om!”

Ahaaa! Det är därför kommunen lägger ner landsbygdsskolorna?

En familj med hela tre generationer, varav en är kusin till mig, var på väg från Dalarna till hus på Gräsö, dit de ville flytta permanent. De hade redan ordnat med jobb i företag i vår kommun. I familjen finns även ett förskolebarn. Jag har nu meddelat min kusin att bara för att det finns en förskola på Gräsö idag, betyder det inte att det finns en förskola där i morgon.
När familjen började fundera på att flytta till Gräsö fanns en fin grundskola där. Nu nedlagd.

You may also like...