Vattenbristen i kommunens kustområde

Jag ställde en VA-fråga relaterad till vattenbristen i kommunens kustområde i förra webbsändningen från Östhammars kommun/Tillväxt Östhammar. Se frågorna nedan:

”När VA är på agendan nästa videosändning skulle i alla fall jag uppskatta om Gästrike Vattens VD Lena Blad fanns på plats och berättade om SMHI:s mätning i Öregrundsgrepen. SMHI har haft mätriggar på tre platser i Öregrundsgrepen under ett års tid, från 20 september 2019 till 14 september 2020, vid två ställen i Öregrundsgrepen och ett ställe söder om Öregrund vid Alnösten. Syftet var att ta reda på vad ett eventuellt avsaltningsverk behöver klara av. Gästrike Vatten AB vill hitta platser längs kusten norr och söder om Öregrund som har jämna fysikaliska och kemiska förhållanden för etablering av en avsaltningsanläggning.
(I SMHI:s rapport som GV äger)

Vad händer nu?
Hur ska ett eventuellt avsaltningsverk finansieras?
Vilka tidsperspektiv talar vi om?”

Svar utlovas i webbsändningen från 25 mars.
”I dagens livesändning gästas vi av Margareta Widén-Berggren (S) och vi kommer att prata mer om situationen rörande vatten och avlopp i kommunen. Vi gästas också av Inger Modig, Verksamhetschef Upphandling, som berättar om vad upphandling egentligen är och hur det fungerar i kommunen.”

You may also like...