Vi leker harmoni i Östhammars pajaskommun

Magstarkt att FÖRST avveckla Gräsö Skärgårdsskola och SEDAN ta de här frågorna med sig på ”dialogturné” till Gräsö Gård den 6 maj:

Kommunens frågeställningar till Gräsö:
* Hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för boende och företagande (service, infrastruktur och kommunikationer)?
* Hur kan vi utveckla besöksnäringen och få fler besökare/turister som kommer till oss?
* Hur kan vi samverka mer mellan stad/tätort och landsbygd?
* Hur kan vi tillsammans med de ideella krafterna stödja lokala initiativ?

Folket i Östhammars kommunhus har på fullaste allvar inga svar på de här frågorna! Vad gör de då i kommunhuset?

Alltid detta ”tillsammans” och ”samverkan”? Så gulligt! Så harmoniskt med samverkan då vi gör allt tillsammans! Så rart. Så demokratiskt! Vi avvecklar skolor tillsammans bl.a. Välkommen till Östhammars pajaskommun.

Kan ni vänligen sluta rösta fram de här partierna! Sluta med detta självskadebeteende. Ge hela kommunen en chans att leva, inte bara överleva.

You may also like...