100 % vill att krögarna i Öregrund monterar ner sina serveringar efter sommarsäsongen

Dags att lyfta fram det här inlägget igen.

Inlägg 16 augusti 2022:

Undersökningen gick till så här: Jag la’ ut den här frågan på min privata Facebook:

VILL DU ATT KRÖGARNA I ÖREGRUND MONTERAR NER SINA UTESERVERINGAR EFTER SOMMARSÄSONGEN?
JA = tummen upp
NEJ = arg gubbe
(Om du tycker frågan är otydlig, ge råd om hur den kan bli tydligare.)
Jag kommer att redovisa svaren (antal JA och NEJ) i ett blogginlägg som handlar om den där enkäten som Ulf Andersson utvärderade till att ”Öregrundsborna är nöjda”.

De 68 som svarade på min fråga kunde inte vara anonyma och kunde inte svara fler gånger än en på frågan. Däremot kunde de som svarade ändra från ja till nej och tvärtom.
Inlägget var delbart en kort stund och hamnade i en Facebookgrupp där medlemmar gav respons med ja och nej, men i den gruppen räknade jag inga röster eftersom de som redan svarat på min fråga ’hos mig’ svarade en gång till i gruppen, samt att jag inte ville lägga tid på att räkna röster i det inlägget. Jag låste mitt inlägg ’hos mig’ så att det inte kunde delas.

Resultatet blev att 100 % av de som svarade vill att krögarna monterar ner sina uteserveringar efter sommarsäsongen. Till skillnad från Sektor samhälle i Östhammars kommunhus tolkar jag inte responsen som att ”Öregrundsborna är nöjda”.

Både min ’enkät’ och Sektor samhälles enkät är oseriösa. Min är oseriös eftersom endast mina Facebookvänner kunde svara på frågan. Sektor samhälles enkät är oseriös eftersom en och samma person kunde svara på frågorna flera gånger. En krögare kunde utge sig för att vara en mycket nöjd Öregrundsbo.
Det är denna enkät som kommunstyrelsen har som underlag för beslut om Öregrunds hamn.

De som gett respons på min fråga behöver ingen bakgrundsinformation – de promenerar eller kör bil på Hamntorget varje dag, året om.

Min fråga avslutades på julafton 2021. 100 % vill att krögarna i Öregrund monterar ner sina serveringar efter sommarsäsongen. Det är ingen stor grej i andra kommunen, snarare självklarheter att kommuner vill värna om stadsbilden, särskilt i ett riksintresse med kulturmiljöområde. Men, i Östhammars kommun är det självklart att krögarna får bygga in serveringarna så att det blir inglasade uterum med väggar, tak och golv. I kommunerna krögarna bor i själva är detta med stor sannolikhet inte tillåtet. Jag har varit i kontakt med 56 kustkommuner som jag redan informerat om i tidigare blogginlägg.

Några bilder på uteserveringar där krögarna tydligen måste samspela med omgivningen och inte bjuder in till ”vuxenkuvöser”. Här står möblerna på marken, inga väggar, inga tak – det finns parasoller.

Sydligare breddgrader
För stor uteservering. Ser för jävligt ut.

You may also like...