Angeläget att miljön i hamnen hålls snygg året om

”Kommunstyrelsen är angelägen om att ge verksamhetsutövare goda planeringsförutsättningar samtidigt som allmänhetens möjlighet att röra sig i området värnas. Det är även angeläget att miljön i hamnen hålls snygg året om och att verksamheterna har etablerade rutiner för att säkerställa en god miljö för boende och besökare i området.”
tycker kommunstyrelsens tekniska utskott i protokollet från sammanträdet 14 november 2023

Lika ”snyggt” som det är utanför restaurang Terrassen nu? Och på Slupens uteservering/terrass?

Upplåtelse av allmän plats i Öregrunds hamn
Beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningen att godkänna
remissförfrågningar från Polismyndigheten för krogverksamhet under sommaren 2024.
Villkoren är att verksamheterna i övrigt har dokumenterade egenkontrollsrutiner för bland annat avfallshantering, för att säkerställa att riktvärderna för ljudnivåer inte överskrids samt att ianspråktagen allmän plats iordningsställs efter säsongen.”

You may also like...

1 Response

  1. Gertie Fahlvik skriver:

    Bra beslut