Ljudnivåer från krogarna vid Hamntorget Öregrund

Citat från Polisens rapport, uppföljning midsommar och båtveckan 2023:

Ljudnivåer
Inför uppdraget upplystes undertecknad om inkomna klagomål från boende och besökare i Öregrund och på Gräsö gällande höga ljudvolymer och buller i samband med sena öppettider och uppträdanden.

Följande iakttagelser och dokumentationer gjordes:


Boendesstörningar – Under midsommarhelgen inkom ett 20- 30-tal klagomål från boende i Öregrund men även från gäster inne på vissa restauranger. De klagande upplevde ljudnivåerna som väldigt störande väldigt sent och under lång tidsrymd. Näringsidkare informerade att ljudnivåerna föranlett att inredning i en butik hade rasat ner, närboende till vissa restauranger hade flyttat ut från sina boenden och hem till bekanta eller fick flytta sängar till andra delar av husen/lägenheterna.

Vid upprepade tillfällen utlöstes larmen på ett par av Polisens tjänstefordon, något som regel endast inträffar vid höga ljudnivåer utomhus bland krogar och festivaler (Polisens fordon var vid aktuella tillfällen placerade ca 30-50 m från aktuell ljudkälla).

Ljudmätningar genomfördes ett flertal tillfällen under midsommarafton, midsommardagen samt ett par tillfällen under Båtveckan.

Mätningarna som genomfördes ska ses som en vägledning för vidare bedömning men slutsatsen var att det var alldeles för höga volymer.

Flertal mätningar som genomfördes vid fasad ca 20-30 meter från själva ljudkällan hade snittdecibelnivåer mellan 99-101 decibel.

Högsta mätvärdet, 114 dB, uppkom inne på ett serveringsställe med inglasad uteservering under midsommarafton (rekommenderat snitt vid nattklubb bör vara mellan ca 90-95 dB och vid konsert utomhus 100 dB i snitt och med peakar på 115 dB).

Ljudnivåerna överlag låg betydligt högre än rekommenderat under både Midsommar och Båtveckan.

Uppföljning av Båtveckan-Öregrund 2023

You may also like...