Östhammars kommun nonchalerar sitt tillsynsansvar vilket skapar konflikter i Öregrund

Undertecknad äger sedan sju år tillbaka en bostad i Öregrund. Jag har med stigande förvåning  bevittnat en ökande ljudnivå och en underlåtenhet från kommunen att vara närvarande och göra tillsyn under helger och större evenemang.

Efter att jag själv under cirka 20 år har arbetat som producent med event och artistproduktioner över hela landet vet jag att kommersiella intressen ibland kommer i konflikt med lokala och nationella regler.

Miljöbalken är den lagstiftning som används för att skydda människor från störande och hälsofarligt buller. Folkhälsomyndigheten ger allmänna råd och vägledningar om maximala ljudnivåer för bl.a. restauranger med musik för att skydda gästerna. Där gäller maximalt 100 dB som genomsnittlig nivå. I närliggande bostäder får nivån inte överstiga 30 dB. Restaurangägare har en skyldighet att undersöka och vidta åtgärder så att ljudnivåerna i närliggande bostäder inte överskrids.

Självklart gäller miljöbalken även i Östhammars kommun.

Öregrundsbor i centrala delar av stan har försökt få kommunen att löpande kontrollera att regelverket efterföljs. Några har dessutom mätt ljudnivåerna i sina bostäder och de överstiger med råge Folkhälsomyndighetens rekommendation.  

Jag har förstått att Öregrundsrådet, en grupp Öregrundsbor som jobbar med boendefrågor, har skickat ett förslag till kommunen att som komplement till Miljöbalken införa lokala regler.

Nu är det lätt att avfärda dessa hamnområdesbor med ”gnällgubbar finns överallt” och ”Öregrunds restauranger och affärer kommer inte att överleva” och ”ni får väl flytta om det låter för mycket”.
Kan det verkligen vara så att turistnäringen i Öregrund kommer att haverera om ljudnivån sänks och musiken slutar tidigare än 02.00? Visst, kanske några av nuvarande gäster väljer andra orter för sina festnätter. Förhoppningsvis kan då ryktet om Öregrund som stökigt festställe ändras så att andra turister, till exempel båtturister, i stället kan våga sig hit för att övernatta i gästhamnen.

I och med att Östhammars kommun nonchalerar sitt tillsynsansvar har det uppstått ett vakuum som nu fylls med osämja, ohälsa och konflikter.

Det är dags för kommunen att ta sitt ansvar för att alla ska kunna vila i vetskapen om att lagar och regler efterföljs.

Östhammars kommun! Kliv fram, skapa tydliga regler, gör tillsyn och ta ert ansvar! Lämna inte åt invånare i Öregrund att fajtas på stallbacken själva med problemet.

/ Eva-Britt Wennerström
Öregrund
……………………………………………………………………………………………………………………………

Tidigare inlägg med/om Eva-Britt Wennerström:
Intervju med Eva-Britt Wennerström, Öregrund – det påhittade evenemanget ”Öregrundsdagarna”
…………………………………………………………………………………………………………………………..

You may also like...

1 Response

  1. Agneta Rudert skriver:

    Heja! Toppen att nån mer än medlemmarna i Öregrundsrådet eller Yvonne gör sin röst hörd! Förutom ljudnivån är det också storlek och utseende på restaurangernas altaner som bör regleras. Man frågar sig hur en kommun så totalt kan låta förstöra den kulturhistoriska miljö som hamnen ändå utgör. Finns det ingen vaken person i kulturnämnden? Läs och begrunda hur det resoneras i andra kommuner! Har stått att läsa här på Ö-bloggen flera gånger – senast häromdan.