Politiskt okej att inte bry sig om krogbullret i Öregrund?

Frågorna nedan är ställda till gruppledarna för samtliga politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige, utom till Lokalpartiet BoA som i UNT fick möjlighet att säga vad gruppledaren tyckte.

Inte ett enda parti har svarat på de här frågorna. Svaren publiceras öppet när något parti har svarat. Det brukar fungera så, att dagen efter valet är medborgarna (väljarna) inte intressanta längre. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har aldrig svarat på några frågor till Fråga politiken.

FRÅGA POLITIKEN 26 september 2023:
Jag har några korta frågor till nästan alla politiska partier i Östhammars kommunfullmäktige:

1) På vilka sätt har ditt parti bakåt i tiden verkat för att krogarna vid Hamntorget i Öregrund ska få spela hur högt och hur länge de vill? (Motioner, interpellationer …)

2) Vilken lagstiftning vill ditt parti hänvisa till som ger krogarna vid Hamntorget i Öregrund rätt att spela hur högt och hur länge de vill?

3) Kan ditt parti hänvisa till lagar som INTE ger krogarna i Öregrund rätt att spela hur högt och hur länge de vill?

4) Kan ditt parti hänvisa till forskning som ger stöd för att hög musik från restauranger och krogar förbättrar sömnen och hälsan hos närboende?

5) Kan ditt parti hänvisa till forskning som INTE ger stöd för att hög musik från restauranger och krogar förbättrar sömnen och hälsan hos närboende?

Politiskt okej att inte bry sig om krogbullret i Öregrund? – Östhammars kommun (osthammar.se)

Slutdatum 2024-03-26

You may also like...