Tillsyn hos Söderströms veranda

Offentlig handling i Östhammars kommuns diarium: KS-2023-2-63

Tillsynsbesök av Uppsala Brandförsvar, Enheten för Tillsyn och tillstånd, hos Söderströms veranda under Båtveckan 2023.
Datum för tillsyn: 5 augusti 2023
Ägare av fastigheten: Strandvägen Östhammar Fastighets AB

Lokalen godkänd för 150 personer inklusive personal.

TILLSYN MIDSOMMARVECKAN 2023

Vid tillsyn under midsommarveckan var det 100 personer för mycket och tillsynsförrättaren påpekade detta samt upprättade ett protokoll.

TILLSYNEN BÅTVECKAN 2023

Då sommarsäsongen i Öregrund är i slutskedet och sista dagen för offentlig tillställning enligt ordningslagen avslutades 5 augusti kommer denna tjänsteanteckning ligga till grund inför säsongen 2024.

Tillsynen är gjord som en händelsebaserad tillsyn tillsammans med Polisen under Båtveckan. Fokus låg på utrymningssäkerhet, personantal. Vid tillsynen hade Söderströms Veranda klubbverksamhet, med tillstånd enligt ordningslagen.

Vid ankomst till Söderströms Veranda konstaterades att det var många personer på verandan, gästerna var koncentrerade till den övre delen på terrassen.

Vakterna kunde inte redogöra för hur många personer som var inne då de hade ett räkneverk där de klickade in alla som kom in, men saknade kontroll på de som gick ut.
Vid samtal med ägaren var hans bedömning att det var 150 personer inne plus minus 10.
Vår bedömning var att det var fler inne, därav så påbörjades klockan 1:45 räkning av de gäster vilka gick ut i samband med stängning och klockan 02 hade 221 personer minus personalen gått ut. Detta ger att det var ca 80 personer för mycket.


Alltså: 100 personer för mycket midsommaren och 80 personer för mycket Båtveckan.

You may also like...