”Störande krog får böta 100 000 kronor”

Den här artikeln från år 2018 och om Visby på Gotland är verkligen intressant tycker jag:

”En krog i centrala Visby spelade så hög musik att det störde boende i kvarteret. Nu döms krögaren att betala 100 000 kronor i vite.

Redan förra året hade miljö- och hälsoskyddsnämnden fått in klagomål på att krogen störde omgivningen med sina spelningar. Nämnden beslutade då att Vinäger inte fick orsaka störningar som var högre än 25 decibel. Om det överskreds skulle varje tillfälle innebära 100 000 kronor i vite för krögaren.

I en lägenhet intill uppmättes över 40 decibel trots att fönster och dörrar var stängda.”

Läs hela artikeln hos Hem & Hyra:
Störande krog får böta 100 000 kr

Har du en aning om hur många dB krögarna runt Hamntorget pressar ut på torget och in i bostäderna? Jag har väldigt många aningar, eller fakta snarare – det finns bullermätare.

Östhammars kommun är i vanlig ordning ett stort skämt och tycker att det ska gå till så här: De verksamhetsutövare som har högtalarförstärkt musik ska se till att de uppsatta riktlinjerna följs genom att själva utföra bullermätningar.

Östhammars kommun har helt enkelt gett bort mark (till och med en trottoar!) till serveringar och luftrum till hög musik till krögare. Och som om det inte vore nog ska bofasta skattebetalare i kommunen bekosta bredare gångbrygga och nya bryggdäck så att ”verksamheterna kan utvecklas” som verksamhetschefen för ”Växande kommun” sa’ i filmen som ligger på kommunens YouTube-kanal. Det är staten som får in skattepengar från krögarna, inte Östhammars ”växande” kommun.

You may also like...