Tillsyn hos restaurang Terrassen

Offentlig handling Dnr KS-2023-82-28
Tjänsteanteckning. datum för tillsyn: 4 augusti 2023.
Ägare av fastigheten: Östhammars kommun, kommunstyrelsen
Nyttjanderättshavare: Kirik & Co AB
Brukare: Restaurang Skallus AB

Citerat från tjänsteanteckningarna
Restaurang med stor uteservering öppen under somrarna med plats för ca 100 gäster. I sjöboden finns restaurangköket och gästdelen är på terrassen. Under de stora evenemangen ligger fokus på trubadurarrangemang med dans.

Uppsala brandförsvar genomförde 2023-08-04 tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor på Terrassen. Tillsynen gjord som en händelsebaserad tillsyn under båtveckan tillsammans med polisen. Vid tillsynen granskades i första hand personantal, utrymningsvägar samt
släckutrustning.

Vid tillsynen noterades följande punkter som kan komma att resultera i föreläggande om åtgärd:

1) Utrymningsdörren mot hamnen hade svällt och var mycket svår att öppna.
2) 2021-10-24 lades nyttjandeförbud på imkanalen av Östhammars Sotningsdistrikt AB. Nyttjandeförbudet ställdes till Östhammars kommun, kommunstyrelsen vilka är fastighetsägare till sjöboden. Vid tillsynen kunde konstateras att imkanal och köksutrustning används trots nyttjandeförbud. Brukarna uppgav att de inte kände till detta och fick en kopia på nyttjandeförbudet.
………………………………………………….

Jag blev förvånad över att det i tjänsteanteckningarna står att det är Östhammars kommun som äger sjöboden. En tjänsteman i kommunhuset svarade att Östhammars kommun äger marken under sjöbod och uteservering, men är inte ägare till sjöboden. Tjänstemannen ville inte svara på vem som äger sjöboden och hänvisade till:
Vem äger fastigheten | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Möjligtvis har det rört ihop sig med att restaurangen heter Terrassen och har en terrass …


You may also like...