Vad exakt innebär det att kommunen sagt upp alla (?) avtal med krögarna i Öregrund?

Alla avtal mellan Östhammars kommun och krögarna runt kulturmiljöområdet (hamnen) har sagts upp på kommunens initiativ. Det skulle vara ”intressant” att veta exakt vad det innebär. Alla sommarterrasser står ju kvar och nu helt utan avtal. Kan vem som helst från allmänheten slå upp vad som helst vid hamnen nu när det inte krävs några avtal? Markupplåtelseavtal? Nyttjanderättsavtal?

Den här informationen finns på Polisens webb:
Du behöver tillstånd från Polisen för att ha uteservering på en offentlig plats.
Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen …
Under handläggningen skickas remisser (förfrågan om synpunkter) till kommunen och andra berörda myndigheter.

Uteservering | Polismyndigheten (polisen.se)

Har det alltså kommit in nya ansökningar till Polisen som nu kontaktat Östhammars kommun, som hänvisar till att det inte finns några avtal? Eller är Östhammars kommun av den åsikten att det går bra att ha uteserveringar utan avtal?
Gäller samma ordning i hela kommunen?
Medger ordningslagen begagnande av allmän plats utan nyttjanderättsavtal?

Många frågor nu.

För din information: om du kan bevisa att en byggnation är för stor mot avtal – som nu saknas – är det Polisen du ska anmäla detta till (inte kommunen).

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *