Skärgårdsstiftelsen har sagt upp samarbetsavtalet med Östhammars kommun för skötsel av Örskär

Inkom till Östhammars kommunhus 11 juli 2022:
”Skärgårdsstiftelsen får härmed säga upp samarbetsavtalet daterat 1999-10-08 (inklusive tillägg daterat 2011-04-28) avseende skötsel på Örskär” … ”till upphörande vid avtalstidens utgång 2022-12-31”.
Dnr: KS-2022-488 (där finns även avtalet)

LÄNKAR
* Skärgårdsstiftelsen (skargardsstiftelsen.se)
* Örskär – Skärgårdsstiftelsen (skargardsstiftelsen.se)
* Svenska Industriminnesföreningen (sim.se)
* Örskär | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)
* Hälften av Skärgårdsstiftelsens fältpersonal försvinner | SVT Nyheter
* SIKO – för den bofasta befolkningen i Stockholms skärgård

Bildkälla: Fil:Örskär3TO1999.jpg – fyrwiki

You may also like...