Svenska europaparlamentariker 2019-2024

Europaparlamentet har 705 ledamöter som utsetts av väljarna i EU:s 27 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna genom allmänna direkta val för en femårsperiod.
Klicka på länken nedan när/om du vill komma i kontakt med ledamöter från Sverige i Europaparlamentet:
Ledamöter | Europaparlamentet | Sverige