Kommunstyrelsens val av representanter till destinationsråd Roslagen

Kommunstyrelsen 31 maj 2022:
Kommunstyrelsen utser Louise Westerberg (Gräsö Turism) och Niclas Bergström (Öregrunds Vattensport) som representanter för Östhammars kommuns besöksnäring i Roslagens Destinationsråd.

Kamilla Pettersson (Sunnanö camping) och Johan Kanrell (Adventure North) har valt att avsluta sitt uppdrag i Destinationsrådet som representanter för Östhammars kommuns besöksnäring i Roslagens Destinationsråd.

Destinationsrådet är kommunernas organ och kommunernas initiativ för att stärka sitt arbete med syfte att stötta besöksnäringen.

Ordförandeskap i destinationsrådet
Norrtälje 2021-2022
Österåker 2023-2024
Östhammar 2025-2026

You may also like...