Uppsala regionfullmäktige

Fullmäktige med 71 folkvalda ledamöter beslutar i ärenden som är övergripande och har stor ekonomisk betydelse för Region Uppsala.
Ledamöter i regionfullmäktige:
Region Uppsalas regionfullmäktige