Arbetsmiljön på förskolan Skutan i Öregrund

Under hösten kom det upp signaler om brister i arbetsmiljön på förskolan Skutan. Oro från föräldrar bemöttes på Skolråd i november och i en Föräldradialog i december.
En arbetsmiljöenkät genomfördes i personalgruppen i månadsskiftet november/december.

Läs mer på sidan 27, kallelse BUN-sammanträde 7 mars

You may also like...