Årskurs 5 i Östhammars kommun är näst sämst i Sverige på källkritik

I Jämföraren/Kolada finns statistik om Sveriges alla 290 kommuner att hämta och resonera kring.
Fråga riktad till elever i årskurs 5: Hur mycket pratar lärarna om att allt man hör och läser, till exempel på internet, inte behöver vara sant (källkritik)?
Andel elever i Östhammars kommun som svarat ”Väldigt mycket” eller ”Ganska mycket” var år 2021 endast 53,3 %, vilket placerar Östhammars kommun näst sist av Sveriges 290 kommuner.
Jämföraren – Kolada

Observera att det inte är eleverna som är dåliga, utan det handlar om bristande undervisning om något så viktigt som källkritik.

You may also like...