Årskurs 6 skolorna i Östhammars kommun: Betygspoäng per ämne juni 2020

Under skolorna visas antal elever.
Under antal elever visas genomsnittlig betygspoäng.
1 prick betyder att data saknas.
2 prickar betyder färre än 10 elever (sekretess).

Elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng

Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för elever som fått
betyg A-F. 
Betygssteg F ger 0 poäng
E ger 10 poäng 
D ger 12.5 poäng
C ger 15 poäng
B ger 17.5 poäng 
A ger 20 poäng
Den högsta möjliga betygspoängen är 20 poäng.
Den lägsta är 0 poäng i respektive ämne.

(Vallonskolan läser alla NO-ämnen i block och ger inte betyg i varje NO-ämne.)

KÄLLA: SIRIS, Skolverket 13 oktober 2021

You may also like...