Avveckling av landsbygden: Snesslinge skola och Gräsö skola

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Snesslinge skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019.
Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysen.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att grundskole- och fritidshemsverksamheten vid Gräsö skola avvecklas efter utgången av höstterminen 2019.
Uppdraget från utbildningschefen är avgränsat till att inte involvera barn/elever och vårdnadshavare i analysens första skede.

Länk: BUN 16 maj 2019

Kommer du ihåg det där dokumentet som visade tre olika förslag till omorganisation av skolorna i Östhammars kommun? Det förslag som BUN ville gå vidare med innehöll avveckling av Gräsö skola, Snesslinge skola samt ta bort årskurserna 4-6 från Öregrunds skola.
Efter varje val avvecklas något i den här kommunen, som inte vet vad utveckling är. Jag gissar att Öregrunds skola bantas efter valet 2022 …

You may also like...