Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén: ”Läxa eller inte?”

Östhammars kommuns barn- och utbildningschef har börjat blogga. Bra! I ett blogginlägg från 19 februari 2014 resonerar hon kring läxor:

Jag har haft många elever genom åren som inte fått något stöd hemifrån och kommit tillbaka till skolan, gång efter gång, utan att ha gjort läxan. Det stärker inte någons självförtroende. Så här i efterhand tänker jag annorlunda.
Det är viktigt att läxors vara eller inte vara diskuteras bland både lärare, elever och föräldrar – tidsåtgången, typ av uppgifter, föräldramedverkan, motivationen etc.

Läs Lisbeth Bodéns blogg här:
http://bouchefen.wordpress.com

You may also like...