Elever på landsbygden och mindre orter underpresterar i skolan

Svensk Näringsliv 1 oktober 2021:

Skillnaden mellan storstad och landsbygd är så stor att den motsvarar 1–2 skolårs inlärning i ämnena matematik och naturkunskap.

– Resultaten är ofta sämst där elever och föräldrar bara har en skola att välja på. 


Läs hela artikeln
Rapport: Elever på landsbygden har sämre studieresultat

You may also like...