En pratstund med Andreas Bryhn på SLU Kustlaboratoriet i Öregrund

Idag har jag varit på SLU Aqua Kustlaboratoriet i Öregrund. Andreas Bryhn tog sig tid och berättade om nyetableringen på Ultuna i Uppsala och vilken forskning han ägnar sig åt just nu.

Andreas är lite blygsam av sig, så jag hämtade den här informationen om honom hos SLU: forskare, projektledare och studierektor vid SLU Aqua: ”Min verksamhet handlar främst om kustvattenmiljö – exempelvis ekosystembaserad förvaltning, ekosystemtjänster, redskapsutveckling, beståndsskattning, modellering och grön infrastruktur. Jag är även Academic Editor för vetenskapstidskriften PLoS One.” Här finns mer att läsa om Andreas:
Andreas Bryhn | Externwebben (slu.se)

Redskapsutveckling handlar bl.a. om att få säl och kustfisket att komma bättre överens och att utveckla redskap som minskar bifångster, alltså minskar fångsten av fisk man inte avser att fånga. Hela EU är intresserade av det, men Sverige är ett av de länder som lägger mest energi på frågan om bifångster i kustfisket.

Studenterna på SLU Aqua är idag ett tiotal och handleds och undervisas av Andreas och andra, ibland på plats och ibland digitalt. Det är examensarbeten på gång, även i Öregrund!

Kustlaboratoriet är en av Öregrunds största arbetsgivare. Här arbetar 40 personer och när omorganisationen är färdig kommer 20 personer att vara kvar i Öregrund och övriga flyttar till Ultuna i Uppsala under mars 2022. Laboratoriet går alltså tillbaka till samma antal stationerade i Öregrund som de hade från början när de flyttade in i Öregrunds f.d. skola. Ju fler anställda desto trängre blev det och Kustlaboratoriet behövde mer plats. Östhammars kommun, som äger fastigheten, lät bygga en kontorsbarack på gården. Den kommer att monteras ner efter slutet av 2022.

De tre alternativ som fanns att ta ställning till vid omorganisationen var följande:
1. Flytta till Solgården i Östhammar (ligger inte vid kusten).
2. Flytta hela verksamheten till Uppsala (ligger inte vid kusten).
3. En alla-blir-nöjda-lösning: de som vill fortsätta att arbeta i Öregrund blir kvar och de som vill arbeta i Uppsala kan göra det. Det finns inga vattentäta (!) skott mellan enheterna vilket innebär att var man än arbetar tar man del i varandras forskning och övrig verksamhet.

Svårt att rekrytera till Öregrund när man vill ha hela familjen med sig och bosätta sig här. Det ska finnas arbete för båda föräldrarna, bra boende och pålitlig samhällsservice samt meningsfull fritid för hela familjen.

SLU Aqua har kontor vid alla kärnkraftverk, i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Där undersöker man främst kylvattenanvändningens påverkan på havsmiljön. Kustlaboratoriet installerade sig i Öregrund främst för att bedriva miljöanalys och forskning vid Forsmark – sedan har uppdragen blivit fler och täcker havsmiljön från Svinesund till Haparanda. Uppdragen kommer främst från Havs- och vattenmyndigheten.

Andreas forskar just nu på torskbestånden i Östersjön och Västerhavet, som inte visar några tecken på återhämtning. Finns andra orsaker bakom att torsk minskar både i antal och i storlek än överfiske, klimatförändringar och övergödning? Det hoppas Andreas finna svar på. Det vi ser är att när rovfisk som torsk minskar i Östersjön ökar en annan grupp fiskar – spigg.

Andreas vill gärna forska mer om även strömming. Yrkesfiskarna rapporterar om dåliga fångster i området. Vad har de stora trålarna för verklig effekt på strömmingsbeståndet eller bestånden? Finns andra orsaker bakom dåliga fångster än trålning? Läs gärna mer om SLU Aquas inspel i den heta strömmingsfrågan här: https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/faq-om-sill

Sist men inte av minst betydelse är att det inte är forskarna på Kustlaboratoriets uppgift att stå på barrikaderna och flagga med forskningsresultat. Deras uppgift är att ta fram forskningsunderlag och annan kunskap för beslutsfattare att använda inför viktiga beslut – forskningen kan självklart användas av även de som står på barrikaderna eller av vem som helst annars.

Andreas Bryhn

You may also like...