Forsmarks gymnasieskola ska stängas

Forsmarks Kraftgrupp AB äger och driver Forsmarks gymnasieskola med Östhammars kommun som huvudman.
Läs om stängningen av Forsmarks gymnasieskola på skolans Facebook:
https://www.facebook.com/forsmarksskola

Debatt i riksdagen 2012 och Forsmarks skola nämns:
– – – Men inledningsvis vill jag nämna att denna skola under 24 år legat kvalitetsmässigt i topp inom naturvetenskap och teknik. De examinerade eleverna rankar skolan bland de fem sex bästa i landet. Tre disputerade lärare inom materialkemi, kärnfysik och strålningsbiologi, samt ytterligare ett tiotal lärare, lägger grunden för de lyckade resultaten. Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom den sektor som skolan utbildar för är stor. Enligt ESO 2001 ansågs skolan vara landets bästa.

Kvaliteten på utbildningen är mycket hög, och de examinerade elevernas medelpoäng våren 2011 uppgick till 3 125 poäng jämfört med ett nationellt programs 2 500 poäng. Skolan har fått mycket goda betyg i en granskning 2008 av Skolverket såväl som vid 2011 års dito av Skolinspektionen.

Skolan har i dag en högskolebehörighet/examinationsgrad på över 97 procent, vilket är bland de högsta i Sverige. Under läsåret 2010/11 var den till och med hela 100 procent! Och som sades i inledningen finns det många andra faktorer som talar till skolans fördel.
Länk: Riksdagen Riksintag till gymnasium utifrån exemplet Forsmarks skola

Forsmarks skola startade 1987 med fokus på teknisk/naturvetenskaplig utbildning och var då den första gymnasieskolan i Östhammars kommun. Under de snart 30 år som skolan funnits har den varit en enhet inom Forsmarks Kraftgrupp men har hela tiden haft Östhammars kommun som huvudman.


You may also like...