Lönesatsning för sjuksköterskor i Östhammars kommun: + 3000 kronor/månaden

Socialnämndens arbetsutskott (snau) 19 maj 2021:

”Sektor omsorg (tidigare socialförvaltningen) har under en längre tid haft svårt att rekrytera sjuksköterskor till sina verksamheter. Rekryteringsproblematiken känns igen från andra kommuner i både länet och övriga kommunsverige. Rekryteringsläget har inneburit att kommunen länge har varit beroende av hyrsjuksköterskor för att bemanna, något som både kommer med en hög kostnad men också leder till en sämre kontinuitet i verksamheten.

Socialnämnden beslutar om en lönehöjning för sjuksköterskor inom sektor omsorg i Östhammars kommun. Lönehöjningen är på 3 000 kr per månad för en heltid och proportioneras med hänsyn till arbetstagarens sysselsättningsgrad. Ny lön börjar gälla från och med 1 juli 2021.”

§ 132 i protokoll snau 19 maj 2021

You may also like...