Namninsamling: Mot avveckling av Forsmarks skola

En mycket viktig namninsamling! Utbildning och särskilt spetsutbildning måste ges högre status i Östhammars kommun!
Här finns en namninsamling: Mot avveckling av Forsmarks skola:
http://www.osthammar.se/sv/dialog/namninsamling/mot-avveckling-av-forsmarks-skola-

Det verkar som att ett förhastat beslut har tagits utan en utredning eller tanke. Inga elever har tillfrågats om de vill fortsätta på Bruksgymnasiet i Gimo och inga möjliga aktörer har tillfrågats utan man har själv bedömt utan en grund gjord på fakta.

You may also like...

1 Response

  1. jan stanje skriver:

    Kommunen bör göra allt för att denna skola skall vara kvar. Ger högkopmetent undervisning och resultat.
    LOV-lagen om valfrihet bör ligga i kommunens intresse ge skolan dessutom den av kommunen avslagna utökandet av program. konkurensen
    mellan skolorna höjer ju kvaliteten ha politiken bestämt. Men det gäller kanske inte när skolan i Gimo får konkurens?
    Jan Stanje Gräsö