Nybyggnad matsal Frösåkersskolan

Citerat (med språkliga märkligheter) från kallelse Tekniska utskottet 26 januari 2021:

Nybyggnad matsal Frösåkersskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bygga ny matsal till Frösåkerskolan inom befintlig budget för
Nya skolan.

Ärendebeskrivning
”I projekt för Nya skolan så har tekniska förvaltningen tillsammans med SH-bygg gjort inköp och materialval under projektets produktionstid för att klara budgeten för nya skolan. Det har även medfört att projektet ligger under budget och har påbörjat en förstudie samt programhandling för utbyggnad av en ny matsal. I samband med den projekteringen tas även
köket med för att anpassat till ett storkök med en kapacitetsökning med ca 500 portioner totalt får köket en kapacitet på 2000 portioner.
Den befintliga matsalen kommer på sikt att bli för liten för den skolutveckling vi ser komma inom ett antal år. Så en utbyggnad kommer på sikt att behöva genomföras och vi ser att det kan genomföras redan nu i pågående projekt med Frösåkerskolan.
Information om relation till utredning av måltidshantering.”

Den befintliga matsalen kommer på sikt att bli för liten för den skolutveckling vi ser komma inom ett antal år.
Vilken ”skolutveckling” ser kommunen komma inom ett antal år?

You may also like...