Nyheter om Öregrunds förskola och grundskola

Citerat från BUN:s protokoll 18 april 2024, om Öregrunds skola:

Digitala nationella prov. I slutet av april 2024 kommer det nya digitala betygsstödjande bedömningsstödet i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap för årskurs 6. Bedömningsstöden genomförs i Skolverkets provplattform. Öregrund blir pilotskola

På Skutans förskola i Öregrund finns behov av att byta ut ventilationen 2025. Det kan bli aktuellt att evakuera verksamheten.

Barn- och utbildningsnämndens kontaktpolitikerlista, Öregrund:
Förskolan samt F-6: Lennart Norén och Astrid Wellsten

Skutans förskola – Östhammars kommun (osthammar.se)
Öregrunds skola – Östhammars kommun (osthammar.se)

protokoll-barn–och-utbildningsnamnden-18-april-2024.pdf (osthammar.se)

You may also like...